SHARES
โรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospital

โรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospital

ตรงข้ามปั๊ม ปตท.เด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย, จังหวัดเชียงราย 57000

SHARES
CLAIM
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 24.00 น.
จันทร์09.00 น. - 24.00 น.
อังคาร09.00 น. - 24.00 น.
พุธ09.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 24.00 น.
เสาร์09.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์เชียงราย Chiang Rai Pet Hospital

ให้บริการ
🐾 ดูแลสัตว์ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล 
🐾 รักษาสัตว์ป่วยในภาวะฉุกเฉินเช่น คลอด , อุบัติเหตุรุนแรง , ป่วยจากสารพิษ ฯลฯ 
🐾 ดูแลอาการเจ็บป่วยทั่วไปกรณีไม่เร่งด่วน 

Gallery

โรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospitalโรงพยาบาลสัตว์เชียงราย : Chiang Rai Pet Hospital
CLAIM
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 24.00 น.
จันทร์09.00 น. - 24.00 น.
อังคาร09.00 น. - 24.00 น.
พุธ09.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 24.00 น.
เสาร์09.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 24.00 น.
จันทร์09.00 น. - 24.00 น.
อังคาร09.00 น. - 24.00 น.
พุธ09.00 น. - 24.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 24.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 24.00 น.
เสาร์09.00 น. - 24.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์

CLAIM