SHARES
 Clicker Dog Dog Training School

Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School

หมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า บ้านเลขที่ 88/217 ซอย 18 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม Clicker Dog Dog Training School
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.00 น. - 18.00 น.
จันทร์08.00 น. - 18.00 น.
อังคาร08.00 น. - 18.00 น.
พุธ08.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 18.00 น.
เสาร์08.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
 

Clicker Dog Dog Training School

"คลิกเกอร์ ด็อก"เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกสุนัขด้วยตนเอง แบบไม่ต้องฝากไว้ที่โรงเรียน 
เป็นการฝึกที่คุณและสุนัขได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านโปรแกรมต่างๆ คุณจะได้เข้าใจธรรมชาติของสุนัข ความต้องการพื้นฐาน รู้ว่าอะไรคือการให้รางวัลสุนัข และจะทำโทษเพื่อหยุดพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึ่งประสงค์ได้

 โดยคุณเองเป็นผู้ฝึกให้สุนัขให้ขับถ่ายเป็นที่ เล่นกับสุนัขอย่างถูกวิธี พาไปออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สามารถเดินไปพร้อมกับเราโดยไม่ดึงสายจูง และหากสุนัขของคุณมีพฤติกรรมไม่ดี และต้องการแก้ไข ที่คลิกเกอร์ด็อกจะเปรียบเสมือนหนังสือคู่มือสำหรับเจ้าของ ในการใช้จิตวิทยาสุนัข โดยคำนึงถึงธรรมชาติ สัญชาตญาณของสุนัข แล้วนำมาปรับลักษณะนิสัยบนพื้นฐานของความเข้าใจ


ราคาในการฝึกสอนสุนัขแต่ละประเภท

- โปรแกรมฝึกวินัยลูกสุนัข ( สุนัขอายุ 2-6 เดือน ) ค่าเรียน 12,000 บาท/โปรแกรม
- โปรแกรมฝึกสุนัขให้ทำท่าทางต่างๆด้วยคลิกเกอร์ ( สุนัข 3 เดือนขึ้นไป) ค่าเรียน 15,000 บาท/โปรแกรม
- โปรแกรมปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยตนเอง (สุนัขทุกช่วงวัย) ค่าเรียน 10,000 บาท/โปรแกรมการเดินทางมายังโรงเรียน 

Gallery

 Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School  Clicker Dog Dog Training School
CLAIM
ช่องทางติดตาม Clicker Dog Dog Training School
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.00 น. - 18.00 น.
จันทร์08.00 น. - 18.00 น.
อังคาร08.00 น. - 18.00 น.
พุธ08.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 18.00 น.
เสาร์08.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์08.00 น. - 18.00 น.
จันทร์08.00 น. - 18.00 น.
อังคาร08.00 น. - 18.00 น.
พุธ08.00 น. - 18.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 18.00 น.
เสาร์08.00 น. - 18.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงเรียนฝึกสอน
ช่องทางติดตาม Clicker Dog Dog Training School

CLAIM

Clicker Dog Dog Training School Shop