SHARES
 กิ่งแก้วรักษาสัตว์

กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์

100/6 ซอยกิ่งแก้วซอย1 ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี, จังหวัดฉะเชิงเทรา

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม กิ่งแก้วรักษาสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธ09.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
 
ฉีดวัคซีน
ผ่าตัด
ทำหมัน
ตรวจเลือด
ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง
โดย สัตวแพทย์ (สพ.บ.)

Gallery

 กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์  กิ่งแก้วรักษาสัตว์
CLAIM
ช่องทางติดตาม กิ่งแก้วรักษาสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธ09.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
เวลาเปิด ปิด
อาทิตย์09.00 น. - 20.00 น.
จันทร์09.00 น. - 20.00 น.
อังคาร09.00 น. - 20.00 น.
พุธ09.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี09.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์09.00 น. - 20.00 น.
เสาร์09.00 น. - 20.00 น.
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
ช่องทางติดตาม กิ่งแก้วรักษาสัตว์

CLAIM