SHARES
 โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital  โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

120/19 ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี

SHARES
CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
 
  • ให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน เอ็กซ์เรย์ ผ่าตัด เลเซอร์ อัลตร้าซาวด์ ขูดหินปูน ฝังไมโครชิพ
  • รับฝากสัตว์เลี้ยง
  • อาบน้ำ-ตัดขน
  • เดินออกกำลังสายพานใต้น้ำ
  • เพ็ทช็อป

 

 

CLAIM
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
หมวดหมู่บริการ
โรงพยาบาลสัตว์
อาบน้ำ ตัดขน
เพ็ทช็อป
ช่องทางติดตาม โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital

CLAIM

โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ North Pattaya Animal Hospital Shop